MONO

Recycled PET rug Mono Azure MONO Azure new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET

Recycled PET rug Mono Sulphur MONO Sulphur new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET

Recycled PET rug Mono Aqua MONO Aqua new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET

Recycled PET rug Mono Copper MONO Copper new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET

Recycled PET rug Mono Emerald MONO Emerald new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET

Recycled PET rug Mono Stone MONO Stone new

Sizes:
80×200 cm / 31×79″
180×280 cm / 71×110”
Material:
100% recycled PET